Tjänster

Milan Bygg utför alla typer av byggnadsarbeten, såväl nybyggnationer som ombyggnader och renoveringar och har hela området kring Kalmar och Öland som arbetsområde.

Nedan presenterar vi våra vanligaste uppdrag:

  • Nybyggnad av villor med allt arbete från idéskiss till nyckelfärdigt hus
  • Nybyggnad av industribyggnader i olika typer av byggmaterial
  •  Om- och tillbyggnationer samt reparationer av villor, garage och andra typer av hus
  • Renovering av hus och fastigheter
  • Utformning och byggnation av bostadsprojekt i större skala
  • Takarbeten som takläggning, reparation och omläggning av tak
  • Tips och råd kring ROT-avdraget
  • Tips och råd för energieffektivt byggande
  • Totalentreprenader
  • Utredningar och kostnadsförslag